НАЈАВА 14. СЕДНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ

УСВАЈАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Четрнаеста седница Скупштине општине Пландиште заказана је за понедељак, 20.12.2021. године и биће одржана у ДАК-у, у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

На дневном реду предстојеће седнице је укупно 30 тачака. Одборници ће прво разматрати предлог Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину са предлогом Кадровског плана а након тога ће разматрати Годишњи прогам пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2022. годину, па Прогам Историјског архва Бела Црва, План и програм рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, План и програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште, Програм рада и Финансијски план Дома здравља “1. Октобар“ Пландиште, Програм рада и Финансијски план Центра за социјални рад Пландиште, све за 2022. годину. На дневном реду предстојеће седнице је и разматрање Основа програмских активности са календаром активности и Финансијским планом Црвеног крста Пландиште за 2022. годину као и разматрање Финансијских планова ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, такође за 2022. годину. Након тога следе Планови рада и Финансисјки планови месних заједница: МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица, за 2022. годину.

На дневном реду 14. седнице Скупштине општине Пландиште је Предлог Правилника о коришћењу службених мобилних телефона, Предлог Решења о разрешењу а након тога и именовању члана Управног одбора ПУ „Срећно детињство“ Пландиште и Предлог Решења о разрешењу а након тога и именовању члана Школског одбора ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда.

Scroll to Top