ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Општинска управа општине Пландиште обаваштава грађане да ће у периоду од 14.05.2024 – 30.05.2024. године предузеће “ЕКО-САН ПЛУС” д.о.о Београд вршити системаку дератизацију на територији општине Пландиште.

Tретман ће се вршити у јавним установама на територији општине Пландиште, затим на локалитетима на територији општине Пландиште, који обухватају канале на територији урбаног дела општине као и канализациони систем, односно шахтови (580 комада), постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, депонија у Пландишту, водозахвати у свим насељеним местима.

За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази (Бродифакума) „или одговарајуће“ у следећим формулацијама: Пелете, формулација Парафина (парафински мамац) или зрно, који се ставља у промет у складу са законом.

Све информације могу се добити на бр.тел. 064/8121-142; 066/8670077;

Scroll to Top