ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 21/2018 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима појачаног одржавања путева у насељеним местима општине Пландиште“.

Увид у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично у просторијама наручиоца Општине Пландиште, канцеларија за ЛЕР, улица Војводе Путника бр.38,  Пландиште,  сваког  радног  дана  од  08,00  часова  до  14,00  часова  а последњег дана до истека рока за подношење понуда.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top