ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 25/2018 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАПЕЛУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКИ ГАЈ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку услуга ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КАПЕЛУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЕЛИКИ ГАЈ.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка можете погледати овде.

Обавештење о обустави поступка можете погледати овде.

Scroll to Top