ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 29/2018 – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса www.plandiste-opstina.rs (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности добара НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети  овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top