ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 40/2017 – Реконструкција објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу

На основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду за Јавну набавку бр. 40/2017 чији је предмет Набавка радова на реконструкцији објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети  овде.

Шему столарије можете погледати овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Измену и допуну Конкурсне документације можете преузети овде.

Одговоре на питања можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Одлуку о измени Уговора можете погледати овде.

Scroll to Top