НАЈАВА 59. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 59. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 14.12.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 35 тачака.

После усвајања записника са 57 седнице, већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о изменма и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (четврти допунски буџет).

Након тога следе, утврђивање Предлога Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину, утврђивање Предлога Одлуке о реализацији буџета Општине Пландиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину, утврђивање Предлога Одлуке о платама,додацима, наканадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште и утврђивање Предлога Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Пландиште.

На дневном реду је и утврђивање Предлога Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу Општине Пландиште“, утврђивање Предлога Одлуке о доступности јавних информација о раду органа Општине Пландиште и утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини закупнине за пословни простор.

Након тога, следи разматрања Извештаја о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2016/2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на извештај, Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Срећно детињство“ за школску 2017/2018. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Годишњи план рада, Разматрање Финансијског плана Предшкоске установе „Срећно детињство“Пландиште за 2018. годину о утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план.

Већници ће на предстојећој, 59. седници Општинског већа разматрати и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште за 2018. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план , Програм рада и Финансијаки план Историјског архива Бела Црква за 2018. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план.

Дневним редом је планирано и разматрање Програма рада и Финасијског плана за 2018. годину Дома здравља „1.октобар“ Пландиште и Центра за социјални рад и утврђивање Прдлога Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план ове две установе.

Следи разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2018. годину са Календаром активности и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Основе програмских активности и Финансијаки план.

На предстојећој, 59. седници Општинског већа општине Пландиште разматраће се Финансијаки план и План рада за 2018.годину и утврђивање предлога решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда, МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићемо, МЗ Банатски Соколац, МЗ Јерменовци, МЗ Барице, Мз Маргита, Мз Купиник и МЗ Велики Гај.

Након тога следи Предлог Решења о усвајању Стратегије о управљању ризицима за период 2018. – 2020.  Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Комплетан материјал за 59. седницу Општинског већа општине Пландиште можете погледати овде.

Scroll to Top