ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама за побољшање услова становања, кроз набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне сеоске куће, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Пландиште, Правилника о раду комисије и Јавног позива за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници прогрма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета републике Србије и АП Војводине, а нису добили додатну помоћ намењену за поправку или адаптацију предметне сеоске куће у виду грађевинског материјала и друге опреме, Комисија за избор корисника на реализацији помоћи избеглицама за побољшање услова становања, кроз набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне сеоске куће на седници одржаној дана 12. августа 2022. године, утврдила је Предлог листе корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања породица избеглица доделом пакета грађевинског материјала.

Предлог листе у целости можете преузети овде.

Scroll to Top