На основу члана Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште,  Одлуке о буџету општине Пландиште, Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају и Решења о утврђивању висине регресирања трошкова  превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период септембар – децембар 2020. године 451-20/2020-III од 09.07.2020. године, Општинска управа општине Пландиште расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Образац 1 можете прузети овде.

Образац 2 можете преузети овде.