Овде се можете упознати са препорукама лекарске коморе Србије против COVID-19.