ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ

На основу члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 13. става 1. и става 3. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2012, 8/2014, 17/2014 и 9/2015), члана 3. става 1. тачке 2. Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 27/2016), члана 3. став 1. Закључка о покретању поступка за остваривање права на финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа и дела трошкова смештаја у ученичком Dому за школску 2017/2018 годину („Службени лист општине Пландиште“, број 20/2017), а у складу са Решењем о измени и допуни Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Планадиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период септембар –децембар 2017. године („Службени лист општине Пландиште“, број 22/2017), Општинска управа Пландиште, дана 14.09.2017. године, доноси ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ.

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине, Канцеларији за младе, Војводе Путника 38. Пландиште, канцеларија број 2. или на број телефона 062/8098616.

Комплетан текст закључка можете преузети овде.

Образац Захтева можете преузети овде.

Образац Изјаве можете преузети овде.

Scroll to Top