На 12. седници Скупштине општине Пландиште, којом је председавао Ендре Сабо, председник Скупштине општине Пландиште одборници су разматрали и одлучивали о 21 тачки дневног реда. Пре усвајања дневног реда, председник Скупштине је предложио допуну са 2 тачке, усвајањем оставке члана Општинског већа и избором новог члана.

Одборници су на самом почетку седнице потврдили мандат Олини Родић, новом одборнику са листе Српске напредне странке након чега је нови одборник полагао заклетву. На последњој седници СО Пландиште разматран је и усвојен Први допунски буџет за 2017. годину (први ребаланс). У оквиру ове тачке је речено да је буџет општине Пландиште за ову годину креиран на 470 милиона динара а да ће донација која је одређена за санацију Основне школе “Доситеј Обрадовић” у Пландишту, од темеља до крова која је добијена од Канацеларије за јавна улагања, директно бити уплаћена извођачу радова.

Одборници СО Пландиште су на 12. седнице усвојили и Одлуку о измени Одлуке о локалним административним таксама, Одлуку о измени Одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађевинском земљишту у јавној својини општине Пландиште, Одлуку о измени Одлуке о комуналном реду, Одлуку о измени Одлуке о јавном водоводу, Одлуку о измени Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода као и Одлуку о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима. Све измене ових одлука осносне се на казне које ће убудуће бити фиксне.

На дневном реду последње седнице Скупштине општине била је и Одлуке о мрежи предшколских установа на територији Општине Пландиште у оквиру које је речено да ће и предшколска одељења у ОШ “Јован Стерија Поповић” и ОШ ”Јован Јовановић Змај” бити у окиру Предшколске установе “Срећно детињство “Пландиште. Одборнци су дали сагласности на Одлуку о изменама као и допунама Статута Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште а након тога и на Извештај о раду Општинског већа Општине Пландиште за 2016. годину. Разматрани су и Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за 2016. годину, Извештаја о раду Народне библиотеке Пландиште у 2016. години, Извештаја о раду Културно образовног центра „Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године као и Извршења плана рада Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште за период од 01.01.2016.-31.12.2016.

Међу Извештајима уставова чији је оснивач Општина био је Наративни извештаја о раду Центра за социјални рад Пландиште за 2016. годину у оквиру којег је речено да је у систему социјалне заштите 1792 лица. У Извештају о раду Црвеног крста Пландиште за 2016. годину речено је да је током прошле године ЦК Пландиште поделио 17 тона хуманитне помоћи и да је 261 лице прошло већи број едукација. На дневном реду 12. седнице СО Пландиште било је и Решења о измени Решења о образовању Комисије за избор директора јавног предузећа. Одборници СО Пландиште су разрешили Јована Илића, са функције члана Општинског већа, на лични захтев а након тога, тајним гласањем изабрали новог члана, Јозефа Хавијара, дипломираног инжењера пољопривреде из Ковачице, запосленог у Министарству пољопривреде.

Последња тачка дневног реда су одборничка питања.