ИЗВЕШТАЈ СА 29. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Двадесетдевета седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у понедељак, 30.01.2017. године. На дневном реду 29. седнице Општинског већа у чијем раду је учествовало 8 већаника а којом је председавао председник општине, Јован Репац, било је укупно 13 тачка. Након усвајања записника са 27. и 28. седнице Општинског већа већници су разматрали Утврђивање Предлога Одлуке о измени Оснивачког акта Јавног предузећа “Полет” Пландиште као и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на измене Статута Јавног предузећа “Полет” Пландиште. Након тога, чланови Општинског већа утврдили су Предлог Одлуке о измени Одлуке о организација Општинске управе Општине Пландиште. Прдлог се односи на образовање месних канцеларија односно на одређивање матичних подручја на територији општине Пландиште.

На дневном реду 29. седнице Општинског већа општине Пландиште био је и Предлог Правилника о организација и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пландиште. У оквиру ове тачке речено је да су Основне унутрашње организационе јединице: Одељење за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду, Одељење за друштвене делатности и послове органа општине и Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове. Већници су разматрали и Предлог Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у Општини Пландиште као и Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање програма и пројеката у области спорта у Општини Пландиште за 2017. годину.

На дневном реду 29. Седнице Општинског већа општине Пландиште био је и Предлог Локалног акционог плана запошљавања Општине Пландиште за 2017. годину у оквиру којег је речено да се за реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања планира 3.920.000,00 динара и то 1.960.000,00 из буџета Општине и исти износи и из буџета Републике Србије. Током ове године планирано је запошљавање 28 лица путем јавних радова у трајању од 4 месеца. Већници су усвојили и Предлог Плана јавних набавки за 2017. годину који у овој година предвиђа 36 јавних набавки добара, услуга и радова у укупном износу од 148.320.979 динара. Добра сачињавају 5 јавних набавки, услуге 20 набавки а радови 11 јавних набавки.

Већницима је представљен Предлог Извештаја о коришћењу буџетског фонда у 2016. години – средства за финансирање унапредјења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште као и Предлог Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште за 2017. годину. И прошле а и ове године, највише средстава је планирано за поправљање саобраћајне инфраструктуре.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top