ИЗВЕШТАЈ СА 34.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОДОБРЕНА ИСПЛАТА НАГРАДА НАБОЉИМ СТУДЕНТИМА

На последњој, 34. седници Општинског већа општине Пландиште којом је председавао председник Општине, Јован Репац, а у чијем раду је учествовало осам већника, у сазиву седнице било је 12 тачка дневног реда али је на предлог председавајућег, дневни ред допуњен са још 3 тачке. Након усвајање записника са 31., 32. и 33 седнице Општинског већа, већници су прво разматрати Одлуку о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројективање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад у делу који се односи на основни капитал Завода чији је власник 100% Аутономна покрајина Војводина. По речима известиоца за ову тачку дневног реда, Општина Пландиште као суоснивач има оснивачки улог у износу од 0,2%, односно 80.042,71 динара што је знатно мање него што би био износ за било какво ангажовање Завода за Општину. Иначе, више од 30 општина у Војводини је прихватило да буде суоснивач ЈП „Завода за урбанизам” Војводине.

Након тога, Већници су разматрали и усвојили Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈП „Полет” Пландиште и Решење о давању сагласности на Статут Историјског архива Бела Црква. Програм пословања ЈП „Полет” Пландиште за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Полет” Пландиште за 2017. годину. На дневном реду је било и Разматрање измене Статута Народне библиотеке Пландиште и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на измене Статута Народне библиотеке Пландиште, у вези са чим је известилац рекао да се измене односе на број чланова Управног и Надзорног одбора који че убудуће уместо пет, бројати по три члана.

На дневном реду 34. седнице Већа општине Пландиште био је и Предлог Решења о одобравању исплате новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште као и Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште. У вези са овом тачком, известилац је рекао да је услове за награду у износу од 50.000,00 динара испунило 19 студента, један на докторским, три на мастер и 15 на основним студијама. Ове школске године, новчану помоћ од 5.000,00 динара месечно за период од 10 месеци, добиће 32 студента прве године државних факултета који су испунили услове конкурса.

На 34. седници Општинског већа, већници си разматрати Предлог Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја Општине Пландиште као и Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за управљање миграцијама у оквиру чега је речено да је до измене дошло због промене извршног органа јединице локане самоуправе и начелника полицијске полицијске управе.

Већници су разматрали и усвојили и Предлог Закључка о усвајању Друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину. Измене се односе на нове јавне набавке које ће се радити због донације коју је општина Пландиште добила за „Адаптацију и санацију објекта – свлачионице за фудбалере у Великој Греди” и за „Адаптацију Дома културе у Милетићеву”. Већници су разматрати и Извештај о раду Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња у 2016. години. У оквиру ове тачке, известилац је рекао да је у 2016. било 21 захтев за накнаду штете настале услед уједна напуштених животиња и да се из године у годину број захтева повећава. Исплаћени износ од 400.000,00 динара, драстично је смањен у поређењу са исплаћеном накандом за штету до 2015. године. Поређења ради, у 2014. години , за 12 захтева за исплату накнаде штете, исплаћено је 880.000,00 динара.

Већници су били информисани и о динамици исплата зарада запосленима који се финансирају из буџета.Вишегодишња пракса исплате зарада убудуће ће бити усклађена са важећим прописима. Претпоследња и последња тачка су Захтеви и молбе грађана и других правних лица и текућа питања.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top