ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИНОГ ДРУШТВА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Последњом, 37. седницом Општинског већа општине Пландиште која је одржана 04.04.2017. године, председавао је председник Општине и Већа, Јован Репац. У сазиву је предложено 5 тачака дневног реда. Чланови Општинског већа општине Пландиште прво су разматрати Предлог Решења о одређивању области за чије праћење су задужени поједини чланови Општинског већа Општине Пландиште која се углавном односила на доделу ресора пољопривреде новом члану Већа, Јозефу Хавијеру.

Након тога, већници су разматрали и усвојили Решење о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2017. годину. У оквиру ове тачке је речено да је из општинског буџета за активности које имају за циљ подстицање и развој аматерског и културно уметничког стваралаштва, истраживање, заштиту и коришћење културних добара и подстицање међународне културне сарадње издвојено 1.300.000,00 динара. Из ових средстава ће се суфинасирати пројекти 13 организација цивилног друштава, КУД-ови и удружења грађана. За активности унапређења система социјалне заштите које имају за циљ успостављање, развој и унапређење услуга социалне заштите, побољшање њиховог капацитета, заштиту права најугроженијих категорија становништва и повећа компетенција професионалаца унутар система, за активности пензионерских и синдикалних организација које имају за циљ промовисање мањинских права, издвојено је укупно 1.000.000,00 динара. Ова средства подељена су на 11 удружења, друштава, организација и актива. За активности којима се подстиче локално економски развој у општини и повећање запослености, које имају за циљ промоцију могућности и предности улагања и инвестирања у општини, едукацију незапослених и слично, опредељено је 200.000,00 динара. Ова средства поделиће три удуржења. За активности које доприносе развоју туристичких потенцијала, промовисање општине и дефинисање туристичког производа из општинског буџета ће бити издвојено 500.000,00 динара. Ова средства дели 4 удужења. За активности које имају за циљ очување и заштиту животне средине, подстицај организацијама цивилног друштва је у износу од 250.000,00 динара. Ова средства дели 5 удружења и за активности омладинских организација које имају за циљ повећање омладинског активизма волонтеризма, подршка је у износу од 130.000,00 динара. Ова средствав деле 3 клуба.

Већници су разматрали и усвојили и Предлог Решења о додели средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2017. годину. Ове године је за буџетска средства којима се суфинасирају програми и пројекти, конкурисало и добило 16 цркава и верских заједница.

Претпослења и последња тачка 37. седнице Општинског већа, били су захтеви и молбе грађана и других правних лица и текућа питања.