Последња, 43. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у уторак, 06.06.2017. године. На дневном реду седнице којом је председавао председник Општине, Јован Репац, укупно је било 7 тачака. Поред предложених које су уследиле након усвајања записника са претпоследње две седнице Општинског већа, председник је већницима предложио и ставио на гласање допуну дневног реда са две тачке. Једна је Решење о престанку манадата и невршења избора и постављења начелника Општинске управе општине Пландиште и друга, Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Пландиште.

Већници су, на 43. седници Општиског већа седнице разматрали и утврдили Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2016. годину а након тога и су утврдили и Предлог Одлуке о условима за држање и заштиту кућних љубимаца и домаћих животиња на територији општине Пландиште.
Претпоследња и последња тачка су били захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.