ИЗВЕШТАЈ СА 9. СЕДНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ

ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ЗА РЕГИОНАЛНУ РАЗВОЈНУ АГЕНЦИЈУ “ЈУЖНИ БАНАТ” ДОО ПАНЧЕВО

Последња, 9. седница Скупштине општине Пландиште у прошлој години, радног и свечаног карактера, одржана је у среду 28.12.2016. године. На дневном реду седнице којом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо, било је укупно 4 тачке. Одборници СО Пландиште су прво разматрати Предлог Одлуке о усвајању предлога текста Уговора о оснивању Регионалне развојне агенције “Јужни Банат” ДОО Панчево. У оквиру ове тачке речено је да се Регионална развојна агенција “Јужни Банат” доо Панчево оснива као привредно друштво са ограниченом одговорношћу и да су оснивачи Агениције Град Панчево, Град Вршац, Општине Ковин, Ковачица, Алибунар, Бела Црква, Пландиште и Опово и Грађевинско предузеће FINNET INŽENJERING ДОО Панчево и HITEM, Друштво са ограниченом одговорношћу за услуге, Вршац.

Према Уговору о оснивању Регионалне развојне агенције “Јужни Банат” доо, између осталог, Друштво обавља и следеће послове: учествује у припремању и спровођењу развојних докумената и прати њихову реализацију на нивоу региона и јединица локлане самоуправе, сарађује са органима Аутономне Покрајине Војводине и јединицама локалне самоуправе у припреми локалних развојних планова, представаља интерес региона у односима са Развојном агенцијом Србије и у оквиру надлежности учествује у реализацији усвојених развојних докумената. Такође, Друштво обавља послове међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње, из своје надлежности.

Након тога, одборници су донели Одлуку о одређивању матичних подручја на територији општине Пландиште. У оквиру ове тачке, речено је да је доношење нове Одлуке усклађивање са Законом о матичним књигама као и стварним стањем запослених матичара, обзиром да због забране запошљавања, општина Пландиште није у могућности да повећа број запослених, да би у сваком насељеном месту био матичар. Предлог је да се два мања насељена места споје у једно матично подручје. Тако ће општина убудуће имати 8 матичних подручја, Пландиште (Пландиште и Лаудоновац, Велика Греда, Дужине (Дужине и Марковићево), Јерменовци (Јерменовци и Барице), Купиник (Купиник и Велики Гај), Маргита, Милетићево (Милетићево и Банатски Соколац) и Стари Лец (Стари Лец и Хајдучица).

На 9. Седници СО Пландиште, одборници су дали и сагласности на Статут ЈП “Полет” Пландиште. Одборничких питања није било.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top