На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС “број:61/2006, 65/2008, 41/2009 и 112/2015) и члана 15. тачка 21. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број:16/2008, 17/2012 и 3/2015), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-11-03726/2017-14 од 15.05.2017 године, Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 25.05.2017. године, донела је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландиште за 2017. годину.

Извод из Програма можете погледати овде.