Двадесетдевета седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 30.01.2017. године. На дневном реду 29. седнице Општинског већа укупно је 13 тачка. Након усвајања записника са 27. и 28. седнице Општинског већа следе, Утврдјивање Предлога Одлуке о измена и Оснивачког акта Јавног предузећа “Полет” Пландиште, утврдјивање Предлога Решења о давању сагласности на измене Статута Јавног предузећа “Полет” Пландиште, утврдјивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о организација Општинске управе Општине Пландиште. Након тога већници ће разматрати Предлог Правилника о организација и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пландиште, Предлог Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси градјана у Општини Пландиште као и Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање програма и пројеката у области спорта у Општини Пландиште за 2017. годину. На дневном реду нове, 29. Седнице Општинског већа општине Пландиште је и Предлог Локалног акционог плана запошљавања Општине Пландиште за 2017. годину, Предлог Плана јавних набавки за 2017. годину, Предлог Извештаја о коришћењу буџетског фонда у 2016. години – средства за финансирање унапредјења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште и Предлог Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште за 2017. годину. Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.