ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, на основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Општинска управа општине Пландиште покренула поступка за израду Измена и допуна просторног плана Општине Пландиште који се односи на редефинисање и допуну правила уређења и грађења за поједине садржаје, откупне станице за житарице, депоније инертног отпада, радне пољопривредне зоне у атару и др.), дефинисање надземне КДС мреже, одређивање минималне ширине регулације улица у свим насељима, редефинисање и допуну услова изградње економских и помоћних објеката, дефинисање локације за зону спорта и рекреације код насеља Маргита, проширење радне зоне – локација 19 у КО Пландиште и донела Предлог решења којим је одлучла да се не израђује Стратешка процена утицаја плана на животну средину.

Увид у Предлог решења може се извршити у просторијама Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 6, сваког радног дана од 10-14 часова, у року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на Предлог решења овом органу у року од 5 дана од дана објављивања овог обавештења.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top