ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Општинска управа општине Пландиште на основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

Обавештење о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Општинској управи општине Пландиште поднет захтев за издавање интегрисане дозволе оператера „ВИНДИЈА“ д.о.о. ЛАЈКОВАЦ, Београдски пут 37, Фарма Пландиште, Зрењанински пут бб, Пландиште, број захтева: 501-32/2014-01-IV, за рад Фарме бројлера у Пландишту, број катастарске парцеле 2039/2 КО Пландиште.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 6, сваког радног дана од 10-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за издавање интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top