Покреће се поступак јавне набавке 3/2017

На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 5. Став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-19/2017-II од 06.02.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4-20/2017-II од 06.02.2017. године, припремљен је Позив за допуну понуде за јавну набавку радова у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуде број 3/2017 – Грађевински радови на санацији објекта Основне школе и фискултурне сале „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top