ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта који СВАКОДНЕВНО путује од места становања до места школе.

Захтев за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи – регреса са документацијом доставља се до 08. септембра 2017. године.

Захтеви се подносе непосредно Општинској управи Пландиште, у Услужном центру (писарници) или путем поште на адресу Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште, са назнаком „за регерсирање месечних карата“.

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине, Канцеларији за младе, Војводе Путника 38. Пландиште, канцеларија број 2. или на број телефона 062/8098616.

 

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Образац Захтева можете преузети овде.

Образац Изјаве можете преузети овде.

Scroll to Top