ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ – РАД СА СТРАНКАМА

У складу за Закључком Владе Републике Србије 05 број 53-2561/2020 од 16.03.2020. године обавештавамо вас да ће општинска управа Општине Пландиште наставити обављање послова који су се обављали непосредно у контакту са странкама путем писане или електронске поште.

Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети у прописаном обрасцу.

Електронске адресе за подншење поднесака граћани могу преузети:

Scroll to Top