АКО СТЕ ПРИПАДНИК НЕКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИСКОРИСТИТЕ ПРАВО И УПИШИТЕ СЕ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК

Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је припаднике и припаднице националних мањина, који испуњавају опште услове за стицање бирачког права у Републици Србији, да се упишу у Посебан бирачки списак и тиме стекну право да бирају и буду бирани на изборима за националне савете националних мањина који ће бити одржани на јесен ове године.

Избори ће бити расписани средином августа, а Закон о националним саветима националних мањина и његове недавно усвојене измене и допуне прецизно дефинишу читаву процедуру, која је оцењена транспарентном и демократичном од стране свих заинтересованих у овом процесу.

МДУЛС истиче да су национални савети тела која најефикасније остварују Уставом гарантована мањинска права на самоуправу у образовању, култури, информисању, употреби језика и писма.

За упис у бирачки списак неопходан је лични захтев грађана, што практично значи да без личног ангажмана припадница и припадника националних мањина у читавом процесу та права неће моћи да буду остварена у пуној мери.

Бирач се уписује на посебном обрасцу који, у писаној форми, подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта.

МДУЛС подсећа и да од броја уписаних у посебне бирачке спискове зависи и да ли ће одређени национални савет бити биран на непосредним или електорским изборима.

МИНИСТАРСТВО
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Захтев за упис и брисање из Посебног бирачког списка и проверу уписа у Посебном бирачком списку можете преузети на:

– сајту Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs на страници УСЛУГЕ са леве стране у делу ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК или директно преко линка: https://plandiste-opstina.rs/usluge/posebni-biracki-spisak/

– У Општинској управи општине Пландиште, канцеларија број 1. радним данима од 07,00 до 15,00 часова.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА

Scroll to Top