ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ

На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017 и 8/2018) , члана 55 става 4. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 25/2017), члана 39 Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 8/2018), члана 2 Решења о утврђивању висине регресирања трошкова  превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период септембар – децембар 2018.године („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018), а у вези са чланом 4 Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају („Службени лист општине Пландоиште“, број 15/2018),  Општинска управа Пландиште, дана 03.08.2018. године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ.

Комплетан текст Jавног позива можете погледати овде.

Scroll to Top