Избори

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Дана 11.07.2019. године, на основу члана  74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 114.  став 4. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018) и члана 19. став 1.  и члана 20. став 3. Одлуке о месним заједницама …

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА Прочитај више »

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Непосредни избори за чланове националних савета националних мањина биће одржани 4. новембра 2018. године. Изборно право на изборима за чланове националних савета националних мањина имају  припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак националне мањине. Право уписа у посебан бирачки списак има сваки припадник  националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак. Упис у посебан бирачки списак се врши на основу писменог захтева, према месту пребивалишта, односно месту …

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ Прочитај више »

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Општинска управа општине Пландиште, на основу члана 5., 14., 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку («Сл. гласник РС», бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 3., 9.  10. Упутства за спровођење Закона о јединственом брирачком списку («Сл.гласник РС», бр. 15/2012) ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ да су расписани избори за председника Републике Србије, за 02. април 2017. …

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Прочитај више »

Scroll to Top