Јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 27/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима изградње капеле …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 27/2017 Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 26/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале  вредности  услуга  „Стручни надзор над радовима изградње капеле …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 26/2017 Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 19/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Општина Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, Пландиште (у …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 19/2017 Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 25/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  Jавну набавку мале вредности радова „Појачано одржавање путева у насељеним местима …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 25/2017 Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 24/2017

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС„ бр. 86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 24/2017 Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 23/2017

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса www.plandiste-opstina.rs (у даљем тексту: Наручилац-корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима изградње тротоара у насељеном …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 23/2017 Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 22/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МИЛЕТИЋЕВО“. Позив за …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 22/2017 Прочитај више »

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ RОRS17 / Општина Пландиште / 22.06.2017-ТD01

Општина Пландиште по програму INTERREG CBC РУМУНИЈА СРБИЈА за потребе пројекта под називом „Заједно за инклузивну заједницу“ покреће поступак Јавне набавке 22.06.2017-ТD01 за набавку минибуса. Датум oбјављивања: 11.08.2017. Корисник: Општина Пландиште eМS код: RОRS-17 Број тендерске процедуре: RОRS17 / Општина Пландиште / 22.06.2017-ТD01 Предмет набаве: МИНИБУС НАБАВКА Комплетну документацију можете преузети овде. Одлуку тендерске Комисије …

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ RОRS17 / Општина Пландиште / 22.06.2017-ТD01 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 20/2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАРИЦЕ“. Позив за …

Покреће се поступак јавне набавке 20/2017 Прочитај више »

Покреће се поступак јавне набавке 17/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Општина Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, Пландиште, (у …

Покреће се поступак јавне набавке 17/2017 Прочитај више »

Scroll to Top