Select Page

Категорија: Некатегоризовано

ЗАХВАЛНИЦА САВЕТА ЕВРОПЕ ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ ЗБОГ УНАПРЕЂЕЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Општина Пландиште је већ четири године активна у заједничкомпрограму Европске уније и Савета Европе „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2”,  с циљем да унапреди организацију рада запослених као и њихове...

Опширније

Предлог годишњег плана инспекцијског надзора Инспекције за саобраћај и путеве и друмски саобраћај за 2022. годину можете погледати...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ћедана 06.07.2021. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту МИЛЕТИЋЕВОдоћи допрекида испоруке...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА АВИОНОМ

ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН” д.о.о Земун  ОБАВИЋЕ ЗАПРАШИВАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА АВИОНОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (сва насељена места). ТРЕТМАН ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ДАНА 29.06.2021. ГОДИНЕ, ЗАВИСНО ОД ВРЕМEНСКИХ УСЛОВА, У ТЕРМИНУ...

Опширније

Aрхивa: