ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА НАГРАДИЛА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

Захваљујући пројекту под називом „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“ које спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Швајцарске владе. Урађено је истраживање на тему „Анализа процене јавних финансија на локалном нивоу и креирање ранг-листа јединица локалних самоуправа“.

Истраживањем које је рађено у циљу пројекта, обухваћено је укупно 119 јединица локалних самоуправа у којима је у задње четири године Државна ревизорска институција радила контролу финансијског пословања локалних самоуправа. На основу извештаја о ревизији јединица локалних самоуправа које је објавила Државна ревизорска институција, пројектом су предложени следећи критеријуми за рангирање јединица локалних самоуправа по успешности пословања, односно управљања јавним финансијама. Критеријуми обухватају: Обим и финансијски утицај неслагања (неправилности) утврђених током редовних ревизија у односу на укупно извршење буџета, Врсту ревизорског мишљења изражену након обављене ревизије, Статус ангажовања интерних ревизора у јединицама локалних самоуправа, Степен ефикасности у исправљању грешака (неправилности) након обављене ревизије, Степен извршења буџета у односу на план, Обим мера предузетих у поступку ревизије и Потраживања по основу пореза на имовину у односу на приходе од пореза на имовину. На основу тога, формирана је Ранг листа локалних самоупрва по степену ефикасности управљања јавним финасијама. Од 119 градова и општина, Општина Пландиште је по ефикасности управљањем јавним финансијама рангирана на 8. место.

            Председник општине, Јован Репац, 14. децeмбра је у Београду примио награду за Општину Пландиште која је пример добре праксе за ефикасно управљање јавним финасијама. Награду су уручили представници Државне ревизорске институције и представници УНДП-а.

Scroll to Top