НАЈАВА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 25. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак, 20.12.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 34 тачаке.

Одборници ће прво разматари Предлог Статута општине Пландиште а након тога и Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2019. годину. Одборници ће разматрати и Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, Предлог Одлуке о измени Одлуке о заштити Споменика природе „Парк дворца Јагодић, Предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општине Пландиште учествује у финансирању активности одржавања и Предлог Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породици са децом. Након тога, одборници ће разматрати Предлог Решења о давању сагласности на Анекс уговора о јавно – приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давању овлашћења председнику општине Пландиште за потписивање Анекса уговора о јавно – приватном партнерству, Предлог Решења о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште. Одборници ће на предстојећој седници СО Пландиште разматрати програме рада и финсијске планове установа чији је оснивач Општина, односно Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Историјског архива Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште, Народне библиотеке Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште и Центра за социјални рад Пландиште за 2019. годину. Такође, у сазиву седнице је и разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2019. годину са Календаром активности и разматрање Програма пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2019. годину. На дневном реду 25. седнице СО Пландиште је и разматрће се и Финансијски планови све три основне школе и Предшколске установе „Срећно детињство“за 2019. годину. Након тога ће се разматрати планови рада и финансијски планови месних заједница, Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, Маргита, Марковићево, Милетићево, МЗ Пландиште, Стари Лец и Хајдучица.

Последња тачка су Одборничка питања.

Scroll to Top