„HELP US TO SAVE YOU ” КАМПАЊА

Између 5. августа 2019. и 06. августа 2021., ADIVEST као партнер, спроводи пројекат „Sustainable Joint Network for Emergencies in Banat“ финансиран од стране Intereg IPA CBC Румунија Србија. У оквиру пројекта, подржавамо кампању „HELP US SAVE YOU“.

Инфо ADIVEST;

– Брошура;

– Лифлет;

– Постер;

Scroll to Top