ИНФО ТЕЛЕФОНИ ДОМА ЗДРАВЉА ПЛАНДИШТЕ

На доле наведене контакт телефоне Дома здравља „1. Октобар“ у Пландишту, можете добити обавештења и потребне информације као и савете без прекe потребе доласка у здравствену установу.

Scroll to Top