ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Расписани су избори за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине за 17. децембар 2023. године. На основу Закона о јединственом бирачком списку и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку, Општинска управа Општине Пландиште излаже на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Пландиште.

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Пландиште изложен је у седишту Општинске управе Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38., канцеларија број 1.

Увид у једниствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоупораве https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Комплетан текст Обавештења можете преузети овде.

Захтев за издавање потврде о бирачком праву за кандидата можете преузети овде.

Захтев за упис брисање промену у ЈБС можете преузети овде.

Scroll to Top