ИЗВЕШТАЈ СА 107. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ЦИВИЛНА ДРУШТВА, ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Последња, 107. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је данас (уторак,  30.04.2019. године). На дневном реду седнице којом је председавао председник Општине, Јован Репац укупно је било 8 тачака.

После усвајања записника са 104, 105. и 106. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали и утврђивати Предлог Решења о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2019. годину. Уоквиру ове тачке је речено да су учесници конкурса били подељени по активностима. Тако је за подстицање и развој културно уметничког стваралаштва, истраживање, заштиту и коришћење културних добара и подстицање међународне културне сарадње средстава за реализациу пројеката добило 15 КУД-ова и удружења. За активности унапређења система социјалне заштите, конкурисало је и добило средства 11 удружења и клубова. За активности којима се подстиче локално економски развој у општини и повећање запослености конкурисало је само једно удужење. За акривности које доприносе развоју туристичког потенцијала конкурисало је 4 удржења. За активности које имају за циљ очување животне средине конкурисало је такође 4 удружења. За активности омладинских организација које имају за циљ повећање омладинског активнизма конкурисало је 6 клубова.  Након тога, већници су усвојили и Предлог Решења о додели средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2019. годину. У оквиру ове тачке је речено да је за доделу овеих средстава конкурисало 15 цркава и верских заједница и да је за . На 107.седници Општинског већа,  већници су разматрали и усвојили Предлог Решења о одобравању финансијске помоћи за реализацију пројекта од националног значаја – снимање дугометражног играног филма „СВЕТОЗАРЈЕ СРПСКО“ у продукцији куће „Зиллион филм“ у извршној продукцији „Кошутњак филм“ д.о.о. из Београда као и  Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве за реализацију пројекта од националног значаја – снимање дугометражног играног филма „СВЕТОЗАРЈЕ СРПСКО“ у продукцији куће „Зиллион филм“ у извршној продукцији „Кошутњак филм“ д.о.о. из Београда. На седници је речено да је пројекат подржао и Покрајински секретаријаз за културу, јавно информисање иодносе са верским заједницама и да иза њега стоји и Одбор за обележавање согодишњице присаједнињења, у настојању да се  сачувају од заборава , истакну и обележе најважнији догађаји и великани који су у прошлости пресудно утицали на живот српског и других народа на територији данашње Војводине, на стварање Војводине и њену даљу историјску судбину.

Већници су усвојили и Предлог Закључка о усвајању Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Пландиште, након што је министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације донело Решење о давању сагласности Општинској управи Пландиште на овај документ.  Као претпоследњу тачку 107. седнице Општинског  већа, већници су усвојили и Предлог Закључка о усвајању Друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. Годину. У оквиру ове тачке је речено да је до измено дошло због три нове набавке  а ли и да се вршие измене у једном броју јавних набаки.

Последња тачка била су текућа питања.

Scroll to Top