ИЗВЕШТАЈ СА 135. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Последња, 135. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је 22.01.2020. године. У сазиву седнице којом је председавао председник Општине, Јован Репац, било је 6 тачака дневног реда.

Чланови Општинског већа општине Пландиште су прво утврђивали предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2019. годину. У оквиру ове тачке речено је да је Општина Пландиште поднела захтев за сагласност Државној ревизорској институцији за ангажовање другог лица за ревизију завршног рачуна буџета општине Пландниште за 2019. годину, и да је 14. јануара 2020. сагласност добијена. Ревизију Завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2019. годину обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије, финансијских извештаја, извештаје прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Након тога, већници су разматрали и усвојили Закључак о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину на које се примењује Закон о јавним набавкама. План јавних набавки за 2020. годину састоји се од укупно 33 јавних набавки добара, услуга и радова у укупном износу од 306.643.377 динара. Добра сачињавају 6 јавних набавки, услуге 19 а радова је 8 набавки. Такође је предложен и усвојен План јавних набавки за ову годину на које се не примењује Закон о јавним набавкама који се састоји од укупно 74 набавке, од којих су 23 набаваке, 30, услуге и 21 набавка су радови, у укупном износу од 32.030.000 динара.

На 135. седници Општинског већа већници су усвојили и Закључак о усвајању Плана јавних конкурса за 2020. годину који се доноси у циљу благовременог и континуираног обавештавања удуржења и других организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима ради благовремене припреме предлога пројеката и програма. У 2020. години у општини Пландиште ће бити расписана 4 јавна конкурса. Конкурсе за организације цивилног друшзва и за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања расписује Председник општине а за доделу средстава црквама и верским заједнициама и за посебне програме и пројекте у области спорта, расписује Општинско веће.

Већници су једногласно усвојили и Закључак о расписивању Конкурса за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2019/2020. годину који је отворен од 21.01.2020. године. Један од основних услова јесте да су студенти, који студирају на државним факултетима основне академске или Мастер студије, остварили просечну оцену, најмање 8,50. Детаљи овог конкурса налазе се на сајту општине Пландиште.

Претпоследња и последња тачка су Захтеви и молбе грађана и других правних лица и текућа питања. У оквиру ових тачака одобрена су средства Центру за социјални рад општине Пландиште и Дому здравља “1. Октобар“ Пландиште, за финансирање одрђеног броја радника у 2020. години.

Scroll to Top