Данас (четвртак, 21.05.2020.) је одржана 148. седница Општинског већа општине Пландиште. Седницом је председавао председник Општине, Јован Репац. На дневном реду 148. седнице Општинског већа укупно је било 8 тачака.

Већници Општинског већа општине Пландиште су прво утврдили Предлог о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Други допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да је измена Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину предложена због прилива средстава на одређним апропријацијама где је у време планирања буџета планилан мањи износ средстава. Захваљујући приливу од 7.938.566 динара, овом Одлуком ће се износ буџета од 649,123.898 заменити новим износом, од укупно 657.062.464,00 динара

Након тога, већници су утврдили Предлог Одлуке о улагању непокретности у јавној својини општине Пландиште и повећању основног капитала Јавног предузећа „Полет“ Пландиште. Известилац по овој тачки је рекао да је разлог за доношење ове Одлуке је повећање основног капитала Јавног предузећа „Полет“ Пландиште и удела Општине Пландиште као оснивача. Основни капитал је увећан ненеовчаним улагањем. Предлог Одлуке о измени Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште усвојен је на 148. седници Општинског већа због повећања основног капитала ЈП „Полет“ Пландиште.

На дневном реду седнице био је и Предлог Правилника о изменама и допунама Праввилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште због усклађивања са изменама једог броја закона на основу којих се ради систематизација.

Већници су на данашњој седници једногласно усвојили и План заштите и спасавања општине Пландиште који је, поред алибунарског плана, једини завршен у Јужнобнатском управном округу. Оба плана добила су сагласност МУПА – Сектора за ванредне ситуације. План заштите и спасавања општине Пландиште је на снази наредне три године. Такође, усвојена је и Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину због четири нове набавке. То су „Радови на санацији чворишта на водоводној мрежи у Хајдучици“, „Изградња капеле у Маргити“, „Стручни надзор над радовима на санацији чворишта на водоводној мрежи у Хајдучици“ и „Стручни надзор над радовима изградње капеле у Маргити“.

Претпоследња и последња тачка дневног реда су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.