ИЗВЕШТАЈ СА 17. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА – САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МАРГИТИ И ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

Седамнаеста седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 05.03.2021. године. На дневном реду последње седнице Општинског већа општине Пландиште предложено је укупно 17 тачака.

Већници су, на предлог председника општине, Јована Репца, председавајућег седницом усвојили и допунску тачку дневног реда која се односила на одобравање средстава Центру за социјални рад за финансирање одређеног броја радника у 2021. години.

На овој седници утврђено је неколико предлога, Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2020. годину у вези са чим је речено да ће екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Пландиште обавити лице које испуњава услове за обављање послова ревизије. Утврђени су и Предлог Одлуке о усвајању Стратегије унапређења предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025. за коју је речено да је једана од активности пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – СУПЕР“ који се реализује из ИПА претприсупних фондова Европске уније у сарадњи са Министраством просвете, науке и технлошког развоја. Већници су на 17. седници Оштинског већа утврдили и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште као и Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта „Санација водовводне мреже у Маргити“ и пројекта „Санација водоводне мреже у Великој Греди“. У вез са овим пројектима речено је да општина Пландиште средства за реализацију ових пројеката обезбедила захваљујући Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Учешће Општине је 20% од од укупног износа вредности пројекта.

Након тога, већници су утврдили и Предлог Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финанасирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења, Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2021. годину и Предлог Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2021. годину.

На 17. седници Општинског већа разматран је и Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2021. годину и предлог Решења о давању сагласности на Програм рада. Утврђен је Предлог Решења о обрзовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Једногласно је усвојено Решења о давању привремене сагласности СТУП „Вршац“ А.Д. Вршац о поверавању јавног линијског превоза путника на територији општине Пландиште у 2021. години, као и Решење о одобравању исплате новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије општине Пландиште. У 2 месечне рате студентима прве године мастер и докторских студија биће исплаћена новчана помоћ у износу од 70.000 динара.

Већници су једногласно усвојили Закључак о расписивању Конкурса за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2020/2021. годину који је отворен од петка, 05.03.2021. године до 01.04.2021. године.

Усвојена су: Решење о употреби текуће буџетске резерве за потребе реализације пројекта „Саобраћајне сигнализације са изменљивим садржајем у зони школе Доситеј Обрадовићу општини Пландиште (2 брзинска дисплеја), Решења о одобравању средстава Дому здравља „1. Октобар“ Пландиште за финансирање одређеног броја радника у 2021. години и Решење о одобравању средстава Центру за социјални рад Пландиште за финансирање одређеног броја радника у 2021. години.

Последња тачка су била текућа питања.

Scroll to Top