ИЗВЕШТАЈ СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ

Осамнаета (18.) седница Скупштине општине Пландиште заказана је за среду, 29.06.2022. године у ДАК-у, у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

Седницом је председавао Горан Доневски, председник СО Пландиште. На дневном реду ове седнице укупно је било 36 тачака. Одборници су прво разматрали предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2021. годину. У оквиру ове тачке је речено да су у 2021. годину укупно остварени приходи били у износу од 632 милиона 793 хиљада динара а расходи 580 милиона 638 хиљада диинара тако да је прошле године остварен буџетски суфицит од 52 милиона 155 хиљада динара. Након одборници су донели Одлуку о усвајању етичког кодекса функционера локалне самоуправе као и Предлога одлуке и измени Оснивачког акта Културно-образовног центра. На дневном реду је било и шест предлога Решења о отуђивању непокретности јавне својине, четири у Пландишту и по једно решење у Дужинама и Купинику.

На 18. седници СО Пландниште разматрали су се и извештаји о раду и финасијском пословању за 2021. годину, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и Предшколске установе „Срећно детињство“ као и Историјског архив Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште, Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште. Разматрани су и усвојени у извештаји Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште и Црвеног крста Пандиште.

И месне заједнице општине Пландиште МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица су поднеле финансијски извештај за прошлу годину. Након тога, у самој завршници седнице, одборници су разматрали Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште и Извештај о имплементацији Плана јавног здравља о спроведеним активностимау 2021. години. На овој седници, одборници су донели Решење за измену Решења Министараства пољопривреде, шумарства и водопривреде као и Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације.

Све одлуке донете су једногласно.

Scroll to Top