ИЗВЕШТАЈ СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

У среду, 01.03.2023. је одржана Двадесет трећа седница Скупштине општине Пландиште. На дневном реду седнице било je 14 тачка. Седницом је председавао Љубомир Ракић, председник СО Пландниште.

Одборници су на овој седници разматрали и потврдили манадат новог одборника Скупштине општине Пландиште, Еле Нађ из Јерменоваца са Коалиционе изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. Након тога разматрана је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2023. годину (Први ребаланс-први допунски буџет). У оквиру ове тачке речено је да се буџет мења због капиталних инвестиционих расхода буџета у 2023. години и пет пројеката од којих четири започетау 2022. Години „Изградња капеле у насељеном месту Хајдучица“, „Сређивање простора око објеката Комесаријата за избеглице“, Изградња тротоара у Великој Греди“ и „Реконструкција (санација и уређење) спортских терена у ОШ „Доситеј Обрадовић“ а пети, „Доградња архиве општинске управе“ почеће са градњом у 2023. години.

Одборници су затим разматрали и Одлуку о финансирању капиталних инвестиционих расхода буџета општине Пландиште и финансирање текуће ликвидности у 2023. години, Одлуку о извршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2022. годину за коју је речено да је Државна ревизија дала сагласност да Општина Пландиште ангажује друго лице за екстерну ревизију буџета за прошлу годину. Одборици су изгласали и Одлуку о давању сагласности на усвајање Пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналних делатности зоохигијене-спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште, Одлуку о организацији Општинске управе Општине Пландиште и Решења о давању сагласности на Финансијски план Историјског архива Бела црква за 2023. годину.

Изгласано је и Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Пландиште и Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност Општине Пландиште. По речима известиоца, измене се односе на нове чланове будући да је дошло до избора новог председника СО Пландиште и директора Центра за социјални рад.

На 23. седници СО Пландиште изгласана су и Решења о образовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта као и Решење о разрешењу и именовању Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици.

Осим одборника СО Пландиште, седници је присуствовао и председник општине Пландиште, Јован Репац.

Scroll to Top