ИЗВЕШТАЈ СА 30. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

НОВИ ДИРЕКТОР У ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

Последња 30. седница Скупштине општине Пландиште одржана је у понедељак, 19.02.2024. године. На дневном реду седнице којом је председавао Љубомир Ракић, председник СО Пландиште, укупно је било 7 тачака. Поред одборника (15), седници су присуствовали, председник општине и заменик, Јован Репац и Душан Ћурчић, заменик председника СО Пландиште, Владан Младеновић као одборник и в.д. начелника Општинске управе, Игор Ђорђевски.

Одборници су прво разматрали Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџету Општине Пландиште за 2023. годину. Известилац по овој тачки је рекао да је Општина Пландиште средином јануара ове године добила одобрење Државне ревизорске институције да ангажује друго лице за ревизују завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2023. годину. Након тога, одборници су разматрали Предлог Решења о давању сагласности на Уговор о јавно–приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Пландиште. Уговор ће закључити Општина Пландиште и Еко Сан Плус д.о.о. из Београда.

На дневном реду 30. седнице СО Пландиште био и Предлог Решења о разрешењу директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште Мирослава Петровића, дипл. инг. производног менаџмента из Пландишта, након његовог подношења оставке на место директора. После тога, одборници су гласали за именовање Јована Кнежевића, дипломираног правника из Вршца за в.д. директора ЈП „Полет“ Пландиште, на годину дана.

У оквиру тачке отуђења непокретности у јавној својини општине Пландиште за 2024. годину је речено да се Програм доноси ради детаљнијег одрђивања грађевинског земљишта других непокретности чије је отуђење планирано у 2024. години као и осталог земљишта у складу са Законом и одговарајућом планском документацијом, ако је отуђење у складу са интересом Општине Пландиште. Одборници су разматрали и Предлог Решења о образовању Комисије за планове чији је задатак да обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената из надлежности јединице локлане самоуправе, стручне послове усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом, као и да даје стручна мишљења по захтеву надлежног органа јеинице локалне самоуправе.

На овој седници је Раде Брдар, дипломирани инжењер пољопривреде из Милетићева именован за новог председника Надзорног одбора ЈП „Полет“ Пландиште, након што је, по речима известиоца, Милош Манојловић, дипломирани правник из Вршца, досадашњи председник дао оставку на то место.

Све одлуке донете су већином гласова.

Scroll to Top