ИЗВЕШТАЈ СА 31. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕНЕ СВЕ ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА

Последња 31. седница Скупштине општине Пландиште одржана је у понедељак, 29.04.2024. године. На дневном реду седнице којом је председавао Љубомир Ракић, председник СО Пландиште, било је 7 тачака.

Одборници су прво разматрати Предлог Одлуке о допуни образложења Одлуке о буџету општине Пландиште за 2024. годину у оквиру којег је речено да се на основу обавештења Министарства финансија неопходно да се изврши образложење у делу које се односи на податак о броју запослених на неодређено иодређено време за које у буџету општине Пландиште обезбеђена средства и плате у 2024. години. Mаксималан број запослених у јавном сектору је 121, али не финансирају се сви запослени из буџетских средстава. У Одлуци стоји још и да средства за плате планирају на основу постојећег броја запослених не на основу броја систематизованих радних места. Одборници су након тога разматрали и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народне библиотеке Пландиште којом се врше измене и допуне Одлуке о оснивању Народне билиотеке Пландиште у целост. Основ за измену је усклађивање са позитивном законском регулативом.

На дневном реду 31. Седнице СО Пландиште нашао се и предлог Решења о давању сагласности на Статаут Историјског Архива Бела Црква који се доноси ради усклађивања са Законом о култури којим је прописано да сагласност на Статут установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, даје орган одређен њеним прописима. Затим су одборници одлучивали о давању сагласности на Финансисјки план Историјског архива Бела Црква за 2024. годину који је пројектован и на основу учешћа општине Пландиште. Одборници су разматрали и гласали и о давању сагласности на Измену Правилника о репрограму дуга Јавног предузећа „Полет“ Пландиште који се ради, по речима известиоца у циљу побољшања ликвидности предузећа.

Већни су након тога усвојили Решење о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Решења о утврђивању престанка права доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лицас умрлих ван здравствене установе и издавања потврде о смрти које се односи на право др Адријане Микша која је престала са радом у Дому здравља „ 1. Oктобар“ Пландиште 29.02.2024. године.

Све Одлуке и Решења донета су већином гласова.

Scroll to Top