ИЗВЕШТАЈ СА 34. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2020.

Последња, 34. седница Скупштине општине Пландиште одржана је крајем децембра, 20.12.2019. године. На дневном реду седнице којом је председавао председник Скупштине општине Пландиште, Ендре Сабо, било је укупно 34 тачке. Одборници су прво разматрати и усвајати Предлог Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. Годину који је увећан у односу на претходну и изнои 550. 203.123. Највећи приходи су трансфери са виших нивоа власти, од пореза на доходак, добити и капиталноих добара, од прихода од имовине и пореза на имовину. Из буџета Општине ће у 2020.години преко 100 милиона динара,  бити уложено у инвестиције. Буџет јер једногласно усвјен након јавне расправе која је била отворена у периоду 18.11.2019.-03.12.2019.године. Након тога одборници су разматрали и усвојили Одлуку о контроли пријема и реализације донација општине Пландиште,  Одлуке о обављању делатности димничарских услуга, Одлуке о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима  и Одлуку о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења као и  Одлуку о измени Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлуку о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене.

Одборници су на 34.седници разматрали Годишњи програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину. У оквиру ове тачке је речено да су планирани приходи за 2019.годину били у износу од 257.200.000,00 динара а да је реализовано 265.182.000,00  хиљада динара. У наредној години циљеви пословања ЈП“Полет“ Пландиште су и даље, поуздано снабдевање купаца земним гасом и пијаћом водом, у складу са законом о дистрибуцији гаса и воде, организационо, техничко-технолошко и економско-финансијско унапређење предузећа, унапређење заштите животне средине, кроз комуналне послове, у скаду са регулативом локалне самоуправе и националних правних аката, корпоративизација ЈП „Полет“ уз очување и јачање интегритета предузећа и учешће у интерном и регионалном тржишту земног гаса и успостављање и одржавање утицајне позиције у региону.

Одоборници су на последњој седници  у овој години усвојили   Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2020. Годину, План и програма рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште  који је у наредној години најавио значајне манифестације, „Дани Милоша Благојевића“, историчара, академика који је родом из милетићева који је као истакнути члан САНУ оставио 50 научних радова у току свог научно истраживачког рада. У току следеће године КОЦ ће вршити припреме за обележавање 100 година од колонизације. Током 2020.године биће постављене табле са картама путева којим су дошли колонисти. Одсоборници су једногласно усвојили и План и програма рада и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште, Дома здравља „1. октобар“ Пландиште и Центра за социјални рад Пландиште за 2020.годину.

Усвојене су  и Основе програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за  2020.као и Финансијски план Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,  Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица за 2020. и Финансијски план Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, такође за 2020.годину. Након тога, одборници су разматрати и одлучивати о Плану рада и Финанијском плану за МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица. На последњој, 34. седници СО Пландиште одборници су разрешили а након тога и именовали новог заменика председника, секретара и  заменика секретара Општинске изборне комисије општине Пландиште. Последња тачка су Одборничка питања.

Scroll to Top