Данас (27.05.2020.) је одржана 36. седница Скупштине општине Пландиште. На дневном реду седнице којом је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште биле су укупно 4 тачке. Одборници су прво разматрати и усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Други допунски буџет). Известилац по овој тачки је рекао да је до измене дошло због прилива средстава на одређеним апропријацијама где је у време планирања буџета планиран мањи износ средстава. Највећи прилив средстава, чак 40% био је из трансфера које Општина добија са виших нивоа власти, из Покрајине и Републике. Овом Одлуком износ буџета од 649.123.898,00 динара замењује се новим износом од 663.182.464,00 динара. Другим ребалансом је измедју осталог планирана изградња капеле у Маргити, Доградња и реконструкција месног гробља у Пландишту, прва фаза и Радови на санацији чворишта на водоводној  мрежи у Хајдучици.

Одборници су на 36. седници СО Пландиште једногласно донели и Одлуку о улагању непокретности у јавној својини општине Пландиште и повећању основног капитала Јавног предузећа „Полет“ Пландиште. Известилац по овој тачки је рекао да је разлог за доношење ове Одлуке је повећање основног капитала Јавног предузећа „Полет“ Пландиште и удела Општине Пландиште као оснивача. Основни капитал је увећан ненеовчаним улагањем. Након тога, донета је Одлука о измени Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште због повећања основног капитала ЈП „Полет“ Пландиште који сада износи 37 милиона динара.

Последња тачка била су Одборничка питања

Седници су присуствовали и Јован Репац и Горан Доневски, председник Општине и заменик председника.