ИЗВЕШТАЈ СА 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

У петак, 16.10.2020. године одржана је четврта седница Скупштине општине Пландиште у новом сазиву. Пре усвајања дневног реда, председник СО Пландиште, Горан Доневски је предложио допуну још са једном тачком коју су одборници изгласали. Предлог допуне дневног реда имао је и Данило Лукић, председник одборничке групе „За бољу општину Пландиште – адвокат Лукић Данило“ са три тачке, које одборници нису изгласали. Данашњом седницом Скупштине у чијем раду је учествовало 17 одборника, председавао је Горан Доневски. Након усвајања предложеног дневног реда, председник СО Пландиште је саопштио одборницима да су у Скупштини општине Пландиште формиране три одборничке групе, „Александар Вучић-за нашу децу“ (15 одборника) чији је председник Владан Младеновић,  одборничка група „Ивица Дачић -Социјалистичка партија Србије“ (2 одборника), председник Сава Савков и Одборничка група „За бољу општину Пландиште-адвокат Лукић Данило“, председник Даило Лукић.

Након тога одборници су разматрали и донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Трећи допунски буџет) којој је буџет у износу од 669 милиона динара кориговн на износ од 613 милиона динара. На данашњој седници су донете и Одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Пландиште која се односи на измене и допуне у свим насељеним местима општине и Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште које се односи конкретно на измене у самом Пландишту.

Такође, одборници су усвојили Одлуку о измени Одлуке о одређивању локалције за одлагање инертног отпада, односно грађевинског отпада који није опасан на 8 локација за 7 насељених места, Одлуку о утврђивању просечних цена квадаратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Пландиште У оквиру ове тачке речено је да су на територији општине Пландиште одређене 3 зоне за утврђивање пореза на имовину. Одлком је утврђена просечна цена квадратног метра за грађевинско, пољопривредно, шумско и друго земљиште, за станове и куће за становање. Након тога одборници су разматрали и усвојили Годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да ће на лицитацији бити 311 лицитационих јединица. Донето је Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у држвној својини, а након тога су усвојени Извештај о раду Предшколске установе и Годишњи план рада „Срећно детињство“ Пландиште за раду 2019/2020. годину.

Одоборници су на седници гласали за разрешење односно именовање, директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Општинске изборне комисије Општине Пландиште у сталном саставу, члана Савета за међунационалне односе општине Пландиште, два члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и за чланове Комисије за одлучивање по захтевима за враћање земљишта.

Седам одборничких питања поставио је Данило Лукић у писменој форми и захтевао да одговоре добију сви одборници.

Седници су присуствовали председник и заменик председника општине, Јован Репац и Душан Ћурчић, заменик председника Скупштине, Владан Младеновић и начелница Општинске управе, Александра Одавић Мак.

Scroll to Top