Председник Општине и Општинског већа општине Пландиште, Јован Репац, председавао је 55 седницом Општинског већа која је одржана у петак, 24.11.2017. године. Пре почетка седнице, председник је предложио допуну дневног реда са две тачке, са Закључком о усвајању тринаесте допуне Плана јавних набавки за 2017. годину и Закључком о усвајању тринаесте измене Плана јавних набавки за 2017. годину који су већници усвојили.

После усвајања записника са последње седнице, већници су утврдили Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства – Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, шеталишта на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште изузев насеља Пландиште. Известилац по овој тачки је рекао да је општина Пландиште израдила Предлог пројекта који је упућен Комисији за ЈПП и концесије Републике Србије која је дала позитивно мишљење на предлог пројекта јавног приватног партнерства. Због овог пројекта који је планиран да се реализује током 10 година у колико се нађе партнер, извођач предвиђених радова.

Након тога већници су утврдили Предлог Закључка о утврђивању права на накнаду за рад, као и на трошкове превоза члановима Управног и Надзорног одбора Историјског архива Бела Црква као и предлог Решења о давању сагласности на План управљања Спомеником природе „Стари Парк у Великом Гају“ за период 2018 -2028. године.

Већници су усвојили Закључак допуне а након тога и измене Плана јавних набавки за 2017. годину који су рађени, по речима известиоца, управо због потребе финасирања пројекта јавног приватног партнерства – Замнене постојећих светиљки јавне расвете штедљивим, ЛЕД светиљкама у зони улица,парковам шеталишта на јавним површинама, спољне декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште изузев насеља Пландиште.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и  текућа питања.