ИЗВЕШТАЈ СА 6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА УНАПРЕЂИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2025

Шеста седница Скупштине општине Пландиште одржана је у петак, 12.03.2021. године. На дневном реду седнице којом је председавао Горан Доневски, председник Скупштине општине Пландиште било је 11 тачака. Седница је одржана у Свечаној сали Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште уз поштовање свих епидемиолошких мера у борби против корона вируса.

Одборници су прво одлучивати о постављењу Заменика секретара Скупштине општине Пландиште. Одборничком већином, Магдалена Тошић, дипломирани правник, начелница одељења за друштвене делатности Општинске управе општине Пландиште постављена је за заменика секретара СО Пландиште. Након тога разматрано је и донето више одлука. У вези са Одлуком о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2020. годину речено је да ће екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Пландиште обавити лице које испуњава услове за обављање послова ревизије уз сагласност Државне ревизорске институције.

На последњој седници СО Пландиште, одборници су усвојили и Одлуку о усвајању Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025. за коју је речено да је једана од активности пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – СУПЕР“ који се реализује из ИПА претприсупних фондова Европске уније у сарадњи са Министраством просвете, науке и технлошког развоја. Такође је усвојена и Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште као и Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења. За ову одлуку је речено уређује услове, критеријуме, обим, начин и поступак доделе као начин и поступак контроле коришћења и враћања средстава за подстицање програма пројеката које реализују удружења.

На 6.седници седници СО Пландиште одборници су усвојили Програм за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште, Програм за коришћење средстсва од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2021. годину и Програм рада Историјског архива Бела Црква за 2021. годину.

Након тога усвојено је Решење за образовање стручне комисије за израду годишњег програма заштите, унапређења и коришћења пољопривредног земљишта у саставу: Зоран Мајкић, председник и чланови: Илија Селаковић, Драгослав Аврамовић, Зоран Брдар, Драган Цветановски, Игор Ђорђевски и Љиљана Куневски. На 6. седници Скупштине општине Пландиште одборници су донели Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, Вјерочке Марчек због одласка у пензију и Решење о именовању новог члана, Димитрија Ангеловског. Седници су присуствовали председник Општине, Јован Репац, заменик председника, Душан Ћурчић, заменик председника СО Пландиште, Владан Младеновић и начелница Општинске управе, Александра Одавић Мак.

Scroll to Top