ИЗВЕШТАЈ СА 7. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП „ПОЛЕТ“

Данас је у Пландишту одржана 7. седница Скупштине општине Пландиште заказана по хитном поступку због изненедног престанка функције директора ЈП „Полет“ Пландиште пре истека манадата. За потребе континуираног обављања послова ЈП „Полет“ до именовања директора по редовном поступку неопходно је било да се именује лице које ће вршити функцију вд директора овог предузећа.

Пре почетка седнице, председавајући, Горан Доневски, председник СО Пландиште је позвао одборнике да минутом ћутања одају пошту Милану Селаковићу, досадашњем директору ЈП „Полет“, бившем председнику Општине Пландиште, у мандату 2012.-2016. године. Пре усвајања, предложена је допуна дневног реда у вези са разрешењем директора КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште са функције. И председник Одборничке групе „За боље Пландиште, адвокат Лукић Данило“ је предложио допуну дневног реда која није усвојена због кршења Пословника о раду СО Пландиште.

Након тога, одборници Скупштине која је радила у пуном саставу, су изгласали престанак функције директора ЈП, Миланау Селаковићу, разрешили директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ са функције и за в.д. директора ЈП „Полет Пландиште именовали Мирослава Петровића.

Одлуке су изгласане већином гласова. Председник СО Пландиште је подсетио одборнике да одборничка питања могу постављати у писменој формии.

Седници која је одржана по хитном поступку присуствовали су, председник општине и заменик председника, Јован Репац и Душан Ћурчић, заменик председника СО Пландиште, Владан Младеновић као и начелница Општинске управе, Александра Одавић Мак.

Scroll to Top