ИЗВЕШТАЈ СА 9. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА – У ТОКУ ТРИ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Општинско веће општине Пландиште одржало је своју 9. Седницу којом је председавао Душан Ћурчић, заменик председника Општине. У сазиву је било 8 тачака дневног реда.

Чланови Општинског већа општине Пландиште су прво утврђивали предлог Одлуке о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду. У оквиру ове тачке речено је да не овом Одлуком прописује начин и услови одржавања улица, општинских и некатегорисаних путева, тротоара и других јавних површина које служе за одвијање јавног саобраћаја возила и пешака у Пландишту и осталим насељима општине Пландиште у зимском периоду. Након тога утврђен је и Предлог одлуке о искњижавању података нефинасијске имовине као и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга. Што се тиче цена комуналних услуга, известилац по овој тачки је рекао да оне нису кориговане од 2018. године и да су у нивоу цена суседних општина. На дневном реду био је и Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Већници су на својој 9. седници разматрати и одлучивали и о предлогу Закључка о организовању Јавне расправе о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама. Нацрт Одлуке је постављен на Сајту општине Пландиште. Расправа траје од 23.11.2020. до 08.12.2020. године. На тему Нацрта Одлуке о локални комуналним таксама одржаће се и округли сто, 8.12.2020 у Општини Плндиште са почетком у 12 сати. Већници су разматрали и Предлог Програма јавне расправе, о предлогу Закључка о организовању Јавне расправе о Нацрту Одлуке о боравишној такси са Предлогом Програма јавне расправе. Јавна расправа на тему боравишне таксе траје од 23.11.2020 године до 08.12.2020. Округли сто је заказан за 07.12.2020. године у Малој сали СО Пландиште у 12,00 сати. Претпоследња тачка дневног реда 9.седнице Општинског већа био је предлог Закључка о организовању Јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за младе 2021-2025 Општине Пландиште. Јавна расправа је у току и траје од 23.11.2020. године до 08.12.2020. године. Округли сто на тему нацрта Локалног акционог плана за младе одржаће се 08.12.2020. у Малој сали СО Пландиште у 13,00 сати.

Текућих питања није било. Седници су присуствовали и Горан Доневски, председник Скупштине општине Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.

Scroll to Top