ИЗВЕШТАЈ СА 97. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последња, 97. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је, 08.02.2019. године. Седницом је председаво председник Општине, Јован Репац.

После усвајања записника са 94. 95 и 96 седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво утврдили Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2018. Годину. У вези са овом тачком је речено да је Државна ревизорска институција је доставила Општини Пландиште сагласност да екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2018.годину обавља друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја. Поступак набавке за услуге ревизије завршног рачуна врши се у складу са Законом о јавним набавкама.

 Већници су након тога утврдили Предлог Решења о формирању Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште и Предлог Решења о образовању и именовању Савета за безбедност општине Пландиште. На дневном реду 97.седнице Општинског већа био је и Предлог Обавезног садржаја смерница за предлагаче програма/пројеката за 2019.годину за који је речено да се тако ближе одређују циљеви Конкурса, ближи услови и критеријуми, висина средстава, елементи предлога програма и пројеката и начин њиховог вредновања  као и рокови и начин пријављивања на конкурс.

Након тога усвојен је Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у општини Пландиште за 2019. годину, Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама и Предлог Конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2019. годину за који је речено да се расписује за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета општине Пландиште за адаптацију, реконструкцију или инвестиционо и текуће одржавање цркава,верских објеката и парохијских додмова, за набавку и заштиту црквених реликвија, за обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и историју црквене верске заједнице, за организовање посета другим верским заједницама  и за организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву/верску заједницу.

Након тога су већници разматрали и одлучили да се распише Конкурс за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018/2019 годину који нису учествовали на претходном конкурсу.

Чланови Већа су на 97. Донели Решења о давању сагласности на Програм унапређења доступности здравствене заштите становника општине Пландиште радом логопеда у Дому здравља у Пландишту. Усвојен је и Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда у 2018. години – средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште а затим и Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште.

Претпоследња и последња тачка  сазива нове 97. седнице Општинског већа били су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и  текућа питања.

Scroll to Top